Subsidies dakisolatie? De overheid helpt u isoleren – samen met de Antwerp Roofing Giants !

Dakwerken Small

Uw dak isoleren? Daar krijgt u geld voor!

De overheid legt bijzonder strikte regels op aan huiseigenaren wat betreft dakisolatie. U weet ondertussen dat uw plat dak voor 2020 verplicht geïsoleerd moet worden? Anders kunt u een sanctie oplopen of mag u uw appartment of woning niet meer verhuren. Maar strikte regels vragen om ondersteuning. En gelukkig is die er in de vorm van doeltreffende energiepremies. Zoekt u ondersteuning in subsidies voor dakisolatie? Gelukkig bent u bij de expert in Antwerpen! Wij sommen de vier subsidiemogelijkheden handig voor u op!

1) De premie van uw netwerkbeheerder.

Uw netwerkbeheerder Eandis ondersteunt doeltreffende isolatiewerken aan uw woning in Antwerpen indien door ons geplaatst. U ontvangt samen met de factuur de nodige documenten dewelke binnen de 12 maanden na factuurdatum aan Eandis moeten bezorgd worden. Voor meer informatie kan u terecht bij Eands Tel.: 078 35 35 34,  reg@eandis.be, www.eandis.be

Er zijn 2 belangrijke groepen.

1.a) U bent eigenaar en de woning is voor 1/1/2006 op het electriciteitsnet aangesloten. In dit geval ontvangt u 6 eur (>3,5m2K/W), 7 eur (>4,0m2K/W) of 8 eur (>4,5m2K/W) per m2 geisoleerde oppervlakte. In sommige gevallen kan dit bedrag met 50% verhoogd worden.

LEES MEER

1.b) U bent eigenaar en de woning is voor 1/1/2006 op het electriciteitsnet aangesloten. U verhuurd de private woning of appartement op de bovenste verdieping onder het dak voor maximaal 500 Eur/maand. In dit geval ontvangt u 23 eur per m2 geisoleerde oppervlakte. Let op: Eandis moet de premie op voorhand goedkeuren!

LEES MEER

2) De premie van de Stad Antwerpen.

De Stad Antwerpen ondersteunt doeltreffende isolatiewerken aan uw woning in Antwerpen. U hoeft maar één aanvraag in te dienen bij uw netbeheerder om in aanmerking te komen voor de premies van de stad en de netbeheerder. Voor meer informatie kan u terecht in het EcoHuis Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout , Tel: 03 217 08 11, ecohuis@stad.antwerpen.be

2.a) U bent eigenaar en de woning is voor 1/1/2006 op het electriciteitsnet aangesloten. In dit geval ontvangt u 2 eur (>3,5m2K/W), 3 eur (>4,0m2K/W) of 4 eur (>4,5m2K/W) per m2 geisoleerde oppervlakte. De premie verloopt via hetzelfde document als van Eandis.

LEES MEER

3) Een aanzienlijke belastingsvermindering.

De overheid verplicht ons om voor 2020 te isoleren maar voorziet tegelijkertijd een aanzienlijke belastingsvermindering. In inkomstenjaar 2015 is er een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning die minstens 5 jaar in gebruik werd genomen bij de start van de werken. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 2000 euro (3050 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2015) en is verbonden aan enkele voorwaarden. 1) De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap. Dus door de Giants! 2) De Roofing Giants bevestigen dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m2K/W. Zowel eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers kunnen de belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat de investeringen kunnen bewezen worden met een factuur op zijn/haar naam. Er zijn 2 belangrijke groepen.

3.a) U bent eigenaar of huurder en u woont in een woning die ten minste 5 jaar in gebruik is. In dit geval mag U 30% van de isolatie faktuur Inclusief BTW in mindering brengen van uw belastingen met een maximum van 3050 eur per woning.

LEES MEER

3.b) Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders met een max. huurprijs van 500 eur/mnd zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders met een extra hoge premie van 23 euro per m² voor een stevig duwtje in de rug. Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken.  Als verhuurder hoeft men niets te doen. In dit geval mag U 30% van de restfaktuur faktuur Inclusief BTW in mindering brengen van uw belastingen.

LEES MEER

4) De Vlaamse verbeteringspremie.

U kan aan de Vlaamse overheid een premie aanvragen als uw woning ten minste 25 jaar oud is en als uw gezin een inkomen heeft van hoogstens 29 030 euro (+1510 euro per persoon ten laste). De premie is vast en bedraagt 1250 eur voor dakwerken.

LEES MEER

5) Goedkope energielening.

Energie sparen = dubbele winst! Wilt u energiebesparende werken laten uitvoeren in een woning in Antwerpen die als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt? Vraag dan een goedkope energielening aan bij de stad Antwerpen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u zelfs renteloos lenen. Voor meer informatie kan u terecht in het EcoHuis Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout , Tel: 03 217 08 11, ecohuis@stad.antwerpen.be

LEES MEER

Vragen? Wenst u een subsidieadvies, een vrijblijvende offerte?Contacteer ons!

OFFERTEAANVRAAG